Mateřská škola Dušníky
Mateřská škola Dušníky

Zápis do MŠ

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná:

 ve dnech 5. 5. a 6. 5. 2020 od 8 – 12.30 hodin

 

Vážení rodiče,

postupujte podle následujícího doporučení:

1) Vytiskněte si potřebné formuláře na webových stránkách školy v záložce Zápis do MŠ - Formuláře k zápisu

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení o očkování
  • Seznámení se školním řádem

 

2) Řádně si vše přečtěte a vyplňte. Každý chybějící podpis či datum povede ke zbytečným průtahům přijímacího řízení. Na Žádosti o přijetí nesmí chybět kontaktní telefon a e-mail pro usnadnění další komunikace.

a) získám písemné vyjádření pediatra (potvrzení o očkování) – pak je vše v pořádku

b) nezískám písemné vyjádření pediatra – nevadí, v tomto případě doložíte kopii očkovacího průkazu dítěte (nutné nakopírovat i se jménem a adresou dítěte), které chcete přihlásit k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení o očkování.

 

3) Okopírujte rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, který vyplňuje přihlášku.

 

4) Podání takto připravené žádosti je možné:

a) datovou schránkou, ID datové schránky MŠ Dušníky: i9xkyzm

b) emailem s elektronickým podpisem

c) vhodit do schránky mateřské školy (před budovou)

d) poštou na adresu: MŠ Dušníky, p. o., Dušníky 65, 413 01

e) osobním podáním ve škole (bez přítomnosti dítěte a za přísně dodržených bezpečnostních opatření) v přesně stanoveném termínu po předchozí domluvě s ředitelem

5) Na základě podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Registrační číslo vám bude oznámeno telefonicky či odesláno elektronickou poštou.

 

Upozornění: V případě, že nemáte možnost získat formuláře k přijímacímu řízení online, budou pro vás připravené v tištěné podobě s možností vyzvednutí (bezkontaktní formou) v MŠ po předchozí domluvě s ředitelkou školy (telefon 777 216 617) v pondělí 4. 5. 2020 od 8 do 16.30 hodin ve vestibulu budovy.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky, či elektronickou poštou na adrese skolka.dusniky@seznam.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Dušníky stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 24 dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy přijímáme děti na celodenní docházku se zkušebním pobytem na
3 měsíce
(netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy nově podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhodovat dle těchto kritérii:

1) Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci, kde mateřská škola sídlí (od 5 let do zahájení povinné školní docházky)

2) Děti, které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2020 (a starší) s trvalým pobytem v obci, kde mateřská škola sídlí

3) Děti bez trvalého pobytu v obci, kde mateřská škola sídlí, po dovršení 3 let, dle věku od nejstaršího

4) Děti mladší 3 let, dle věku od nejstaršího

5) Ostatní (sourozenec dítěte, který již navštěvuje MŠ) 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí v každé věkové skupině bude stanoveno podle data narození s tím, že starší dítě má přednost.

Ředitelka může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele.

Postup při rozhodování:

  • Termín pro přijímání žádostí je stanoven na 13. 5. 2020.
  • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných kritérií.
  • Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 14. den od zápisu do MŠ.
  • Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu na webových stránkách školy www.skolka.dusniky.cz  a na vývěsce MŠ Dušníky, v podobě registračních čísel, která byla přidělena při zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou, rozhodnutí o přijetí bude předáno do vlastních rukou žadatele oproti podpisu o převzetí.

 

Upozornění k zápisu:

V termínu zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v tento den vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

V Dušníkách 17. 4. 2020

                                                                                                Bc. Vladimíra Hejdová

                                                                                                    ředitelka školy

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3
1
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
1
15 16 17 18 19 20
21 22 23
1
24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Počasí

Počasí dnes:

29. 9. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie